На розвиток закарпатської дошкільної освіти виділили 4 млн. грн.

Такої пильної уваги до першої ланки освіти – дошкілля не було упродовж років. Відповідно до статті 9 Закону України "Про дошкільну освіту"громадяни України мають рівні права на здобуття дошкільної освіти в дошкільному закладі незалежно від підпорядкування і форм власності, а також у сім'ї.

До історії питання. Дошкільна освіта Закарпаття має свій, відмітний шлях розвитку. На початку 19 ст. на теренах нинішнього Закарпаття (Австро-Угорщина) функціонувало близько сотні закладів різного типу і форм власності, які опікувалися дітьми дошкільного віку. У 30-х роках (Чехословацька Республіка) таких установ налічувалося вже 240. Пік розвитку системи дошкільного виховання Закарпаття припав на 80-ті роки минулого століття. 52 тис. дошкільнят відвідували 700 дошкільних закладів, де їх освітою займались 7 тис. педагогів. У 2001 році в існуючих дитсадках перебувало всього 21 тис. дітей дошкільного віку.

На сьогодні в області працює 533 дошкільні навчальні заклади, в яких виховується 36 тис. малят. Загалом дошкільною освітою охоплено 51% дітей дошкільного віку та 92% - дітей п'ятирічного віку. Спостерігається чітка тенденція росту мережі ДНЗ та відсотку охоплення п'ятирічок дошкільною освітою.

Сучасний світ, складний і швидкозмінний вимагає від дитини значних зусиль на адаптацію до навколишнього середовища, що негативно впливає на її здоров'я, як фізичне, так і психічне. Сім'я ж, як інститут соціалізації дошкільника, без спеціальних знань не завжди спроможна організувати необхідні умови для компетентнісного розвитку дитини, розвитку її творчих обдарувань. Тому сьогодні особливо актуальними для владних структур, педагогічної та батьківської громадськості, науковців, методичної служби, а головне - для дитини, є наступні кроки в напрямку вирішення означеної проблеми:

- розширення мережі освітніх закладів з метою 100% охоплення дітей дошкільною освітою;

- забезпечення ДНЗ та інших форм здобуття дошкільної освіти кадрами з відповідною освітою;

- належне фінансування навчально-виховного процесу та розвивального середовища в дошкільних закладах;

Для цього органи виконавчої влади та місцевого самоврядування:

- проводять облік дітей дошкільного віку та створюють банк даних про кількість п'ятирічок з конкретизацією форм здобуття дошкільної освіти;

- на місцях затверджують плани заходів відділів та управлінь освіти щодо обов'язкового охоплення п'ятирічок дошкільною освітою.

- проводять інвентаризацію приміщень ДНЗ з метою розширення мережі та її осучаснення, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, їх компетентнісного розвитку; - в дошкільних закладах створюється розвивальне середовище з урахуванням його навчально-виховної та оздоровчої спрямованості, у відповідності до санітарно - гігієнічних, педагогічних, естетичних вимог.

- освітяни проводять масову кампанію по педагогізації громадськості шляхом використання інноваційних технологій у роботі з батьками, культурно - масових заходів типу "сім'я - дитина - ДНЗ", освітянських імпрез, ЗМІ тощо.

В дошкільній освіті Закарпаття вибудовується система варіативних організаційних форм роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. Це різного роду ігрові майданчики, розвивальні центри, секції, студії, гуртки. Наразі батьківські потреби та замовлення суспільства найбільше задовільняють групи короткотривалого перебування, прогулянкові, різновікові, групи при школах, групи вихідного дня, соціально - педагогічний патронат. Та це - вимушений тимчасовий варіант вирішення питання. Такі форми охоплення дітей дошкільною освітою дещо мінімізують проблеми, зв'язані з підготовкою дітей до школи, але не вирішують їх. Більшість батьків однозначно хочуть, щоб їх дитина відвідувала дитячий садок.

Треба відмітити, що МОН України та Інститут інноваційних технологій чітко та оперативно прописали нормативно - правове та методичне забезпечення супроводу дітей старшого дошкільного віку. Більше 20 найменувань нормативно - правових актів, листів, наказів, рекомендацій регламентують сьогодні функціонування ДНЗ та груп дітей п'ятирічного віку. Проблеми дошкільної галузі позитивно вирішуються і на регіональному рівні. 2011 рік став роком дошкільної освіти в області. Цьогоріч відновлюються дитячі садки, які були закриті, або перепрофільовані в 90-ті роки. Планується відкрити 3 нові дошкільні заклади, поновити роботу 94 груп в діючих закладах, повернути 2 будови дошкільнятам та ще 2 придбати. А також виділити 5 земельних ділянок для будівництва, відновити роботу 13 ДНЗ створити 6 НВК. В регіоні працює 6 приватних дошкільних закладів, в яких виховується 244 дитини.

Остання сесія облради виділила з бюджету області 4 млн. грн. на розвиток дошкільної освіти. До справи створення оптимальних умов розвитку дітей нашого краю приєднуються і благодійники з-за кордону. За кошти чеських інвесторів (благодійний фонд "ViZa",Чехія) планується оновити кілька дитсадків в різних районах області. Обсяг допомоги становитиме 250 тис. євро. Сусідка і партнер Закарпаття - Угорщина прийняла рішення про надання щорічної допомоги кожному вихованцю угорських дитсадків у розмірі 1 тис. гривень та 2 тис. - на організацію навчально-виховного процесу у вказаних дошкільних закладах.

На даний час ДНЗ краю працюють за Базовою програмою "Я у світі". Для старших дошкільників, незалежно від форми охоплення їх дошкільною освітою підготовлена програма "Впевнений старт". Її мета - забезпечити якісну підготовку дітей до шкільного навчання.

Всього за програмою працювало 72 пілотні освітні заклади, з них 4 базових:

1. ДНЗ № 9 м. Виноградова;

2. ДНЗ № 31 м. Ужгорода;

3. ДНЗ с. Крайниково, Хустського району;

4. ДНЗ с.Теково, Виноградівського району;

Вдосконаленню навчально-методичного аспекту роботи з кадрами, зокрема, по впровадженню в практику програми розвитку дітей-п'ятирічок "Впевнений старт" та Базової програми "Я у світі" сприяє друкована продукція - методичний супровід навчально-виховного процесу в ДНЗ. Методистами кабінету підготовлено ряд багатоадресних посібників, що допомагають успішно реалізувати основні завдання програми "Впевнений старт" в плані підготовки дітей до шкільного навчання. 7 з них мають Гриф МОН і впроваджуються в дошкільних закладах регіону та за його межами.

1. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу. (Гриф МОН)

2. Незвичайний календар спостережень за погодою. (Гриф МОН)

3. Затія-дивоглядія: Як зробити ляльковий театр другом кожної дитини. (Гриф МОН)

4. Лялькова вистава - чудова забава. (Гриф МОН)

5. Українознавство в дошкільному закладі.

6. Зошит дошколярика: Крапка, риска, завиток - ще один до школи крок. (Гриф МОН)

7. Календар спостережень за погодою. Квітковий календар. (Гриф МОН)

8. Методичні рекомендації до посібника "Календар спостережень за погодою. Квітковий календар". (Гриф МОН)

9. Дітям про їхні права.

10. Дивоцвіт народних символів та оберегів.

11. Інтерактивні форми роботи з формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку.

Впровадження в практику роботи дошкільних закладів нових програм (Базова програма "Я у світі" та "Впевнений старт"), вже існуючих педагогічних систем, окремих методик, оригінальних виховних ідей, нестандартних підходів в управлінні та організації життєдіяльності ДНЗ активізує роботу педагогів з накопичення знань, робить успішною педагогічну діяльність, розширює змістовий формат дошкільної освіти, а головне - сприяє розвитку дитини.

Саме ці питання активно обговорювалися на Всеукраїнському семінарі "Реалії сьогодення: пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти. Впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"", що пройшов вкінці червня в м. Києві.

Ольга Тимофієва методист ЗІППО
Якщо ви знайшли помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментарі -
Зачекайте...