Algiz True Sergio

Карпатська Україна (частина 1, витяги з програми УНО)

Algiz True

Витяги з програми Українського Національного Об`єднання на реєстрацію до МВС Карпатської України із завізованими підписами відомих політичних діячів краю

Хуст, 19 січня 1939.

1. Членом УНО може статися лише українець по крови та по походженні.

2… Українська Нація являється безмежним паном усіх духових та матеріальних скарбів…

4… християнський світогляд є основою морального життя Нації…

5… вічне життя Нації опирається на основній біологічній організації людського життя – на родині. Тому охорона родини, охорона материнства та опіки над дітьми буде одним із основних завдань господарської та соціальної політики Карпатської України.

  6.

А)… прокламуємо рівність всіх членів та станів української народної спільноти в їхніх правах та обов`язках.

Б) … не узнаємо ніяких ні родових, ні особистих привілеїв, які основувалися б на матеріальному багатстві або на родовому походженні…

7. Українська селянська верства є основною верствою української нації…Українська влада Карпатської України переведе земельну та лісову реформу, забезпечить селян дешевим кредитом на відбудову та інтенсифікацію господарства… Злишні працьовиті руки селян із Верховини дістануть працю на дорогах, при ставленні нових мостів, сіл, містечок, нових фабрик та електричних станцій. Бідним дітям незаможних селянських родичів дасть змогу кінчати на кошт держави високі школи й вони будуть пізніше сплачувати свій борг працею на користь народу…  

8. Українське робітництво Карпатської України є творцем матеріальної культури нації…

Українська національна спільнота не визнає ніяких окремих професійних організацій фабрикантів і капіталістів, але лиш «Єдиний український фронт праці», який поведе УНО, та в якій заступники робітників разом із організаторами праці рішатимуть конкретні господарські проблеми… Всякий непродуктивний дохід буде підчинений строгій ступневій податковій системі та буде використаний в користь Української Нації…

… фабричні управи разом із Українською Державою матимуть обов`язок ставити помешкання, в яких за незначне наємне будуть поселятися робітничі родини. В випадках сталого місцевого заняття робітників буде Держава уділювати дешевий кредит робітничим родичам, щоб могли ставити власні родинні дома. Засоби тяжкої індустрії, шляхи та копальні будуть знаціоналізовані та зістануть власністю Української Нації…Всі банки поставлені будуть під державну контролю…

 Також загранична торговля буде контрольована державною господарською радою і ввіз та вивіз товарів буде підпорядкований загальному добру української нації.

 Широкий кооперативний рух, підсилюваний державою, допоможе українській нації в найкоротшому часі нагромадити достаточні грошові засоби для господарського опанування держави. Пр помочі кооперативної акції розбудуємо в першу чергу сільськогосподарську промисловість. Також по-часті наша легка промисловість та цілий домашній промисел буде розбудований при помочі кооперації…

…Українська держава проголосить закон про «введення загальної робітної повинності. Кожен член Української Нації без огляду на стан, буде працювати півроку в «робітничій службі». Там українська нація навчиться цінити лопату, сокиру та молот, і тим ростиме братерство нації..

9. Український середній стан дістане всебічну підтримку з боку Української Держави…

10…Лише найліпші та найздібніші можуть стояти на передових місцях без огляду на це, з якого стану української національної спільноти вони походять. Українська Нація не узнає соціальних привілеїв. Вона визнає лише національні обов`язки та національну виконнність й одиноко ці будуть мірилом національної почесті бути провідником…

11… УНО відкидає фальшиву демократію, яка дозволяє несовісним демагогам вирувати серед Нації, ширити баламуцтво, деморалізацію та особисто при цьому збагачуватись…УНО вводить залізну дисципліну та особисту відповідальність , а потім таку саму дисципліну вводить в ціле життя української національної спільноти…

12. … Плекання фізичної здатності та підготовка до військової служби займатиме поважне місце в військовому вихованні…

14.. ..ціле духове життя; як школи, преса, фільми, театр, духова продукція та чинники, що відповідатимуть за фізичну та моральну вартість Нації, поставлені будуть під строгу контролю Української Держави…

15. УНО вносить в Українську Націю елемент братської дисципліни та елемент абсолютної єдності політичної, етичної, національної та господарської…

16. Тому УНО відкидає парламентарний устрій, який є виявом реакційної форми правління, та який поглиблює пропасть між Нацією та органом правління… Українські Національні Ради від Місцевих, Окружних аж по Центральну Українську Національну Раду, являються національними заступництвами, що в них проявлятимуться стремління української національної спільноти по всіх виявах свого національного, політичного, культурного та соціального життя.

  

УНО здобуло 92% відсотка голосів виборців на виборах до сойму 1939 року. Таким чином, на території України, а саме в Закарпатті, була вперше реалізована концепція Націократії

 

Коментарі -
Зачекайте...